Każdy człowiek na Ziemi wytwarza dużo śmieci. Jakiegokolwiek dnia wyrzucamy do śmietnika różne odpady, nieczystości, przedmioty, jakie nie nadają się do użytku. Musimy mieć gdzie wyrzucać takie nieczystości.