Faworyzowanie mody wykracza dziś poza klasyczne rozumienie tego zwrotu jako sposobów na kreowanie określonych ubrań oraz nakłanianie tysięcy ludzi, by właśnie w takich kreacjach chodzili do szkoły czy