Jak pozbyć się kłopotu z nierzetelnym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie wyłącznie na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. W wielu przypadkach wierzycielami są także osoby prywatne, jakie udostępniają pomocy finansowej z słusznym zabezpieczeniem. Którym? Najczęściej są to rozmaitego typu weksle. To oczywiście na tych zaświadczeniach należałoby się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia jednostka, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych ma prawo emitować prywatne weksle. To właśnie z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki lub też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub także od osób fizycznych jest zdumiewającą usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtenczas szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą kwotę stając się równocześnie nowym wierzycielem dłużnika.

Są też weksle in blanco

Jest to dosyć charakterystyczny rodzaj weksla, który definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ogromnej ofercie których znaleźć można skup weksli in blanco posiadają niezmiernie precyzyjne wymagania wobec ewentualnych konsumentów. Wielokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, których termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ubezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie odpowiadają na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli firm skupujących weksle ich konsumentami w większości wypadków są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To naturalnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *