Wsparcie dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna kalectwo i inwalidztwo były tematami tabu. Ludzi, którzy w jakiś sposób pozostali dotknięci przez los odpowiednio nie wolno było spotykać na ulicy. Powodów było parę. Pomiędzy innymi fakt, że figurom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było przemieszczać się w powierzchni miejskiej. Jednak w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych niezmiernie się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej szkoła. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby i w głównej mierze rządy wielu krajów podjęły starania w celu przeciwdziałania wyeliminowaniu społecznemu ludzi dotkniętych inwalidztwem. Jest to wybitnie istotna zmiana społeczna. W Polsce aktualnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, które zachęcić mają pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych ruchowo oraz umysłowo. Pobocznym atutem są tutaj duże dofinansowania do stanowisk pracy konstruowanych naturalnie z myślą o takich ludziach. Niezmiernie istotne jest też to, że poszczególne samorządy lokalne, w tym oczywiście też władze Warszawy, dokładają wszystkich starań, żeby przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny w żadnym razie nie oznacza gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło też ustanowić trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. To wspaniała okazja do tego, aby ukazywać, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są identycznie wrażliwi i wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu miastach Polski, w tym oczywiście też w Warszawie organizowane są spotkania i konferencje, na jakich podejmuje się tematykę niepełnosprawności. To także idealna szansa dla władz miast oraz gmin do tego, aby zastanowić się nad ułatwieniami dla osób, które nie są tak efektywne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów oraz Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz częściej są dostrzegane potrzeby tych ludzi. Dzięki temu w powierzchni miejskiej pojawiają się autokary dostosowane do transportu wózków inwalidzkich czy podjazdy umożliwiające postaciom niepełnosprawnym stosunkowo proste dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat rozwód warszawa

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *